Aquaponics nieuwsbrief – newsletter 2019-01

Aquaponics nieuwsbrief – newsletter 2019-01

Click here for English version

Het is al even stil op het aquaponics-nieuwsbrieven-front.
Vrees niet, we slapen niet! Wel integendeel: achter de schermen werken we verder om jullie te steunen met jullie toffe aquaponics projecten!

Wat valt er te melden?

 1. the European Aquaponics Association werd vorm gegeven en eind vorig jaar gelanceerd!
  Tijd dus om onze lage-landen achter de kar te spannen.
  Wat meer uitleg:

  De EAA komt er nadat bestaande nationale verenigingen en organisaties uit heel Europa hebben besloten om inspanningen en middelen te bundelen met het specifieke doel de sector te ondersteunen en te laten groeien.

  Onze website is online samen met onze facebook pagina.
  Twitteren kan je via twitter.

  Misschien wil je zelf nieuws melden? Dat kan via de website, waar je een aantal nieuwsbrieven vindt als voorbeeld.

  Als lancerings-evenement plannen we 10 & 11 mei een aquaponics evenement in Eindhoven, waar je ook de systemen van Stichting Duurzame Kost kan bewonderen.

  Wat is nu precies die European Aquaponics Association?
  Wat we doen:

  Lid te worden (sluit je hier aan) betekent:

  • Neem deel aan de ontwikkeling van de sector op basis van uw behoeften en ervaringen

  • Blijf up-to-date met onderzoek, innovatie, wetgeving en inspirerende projecten – Maak contact met aquaponics-services, consultancy en producten

  • Vrijwilligerskansen

  • Toegang tot alleen leden conferenties en evenementen

  • Vind nieuwe kansen voor samenwerkingsprojecten, technologische partnerschappen en uitwisselingen – Werk samen aan beleidsaanbevelingen en wetswijzigingen

  • Vind gelijkgestemde veranderaars en versnel de ontwikkeling van Aquaponics in Europa

  • Zoeken en delen van stages en banen – Breid je netwerk uit en maak contact met verschillende vaardigheden

 2.  Aquaponics Workshop op 13 april te Betekom!

  2018 was een druk jaar, en we konden zelf geen workshops organiseren.
  Daar komt nu verandering in!
  De workshop is bedoeld voor beginners, maar ook mensen met enige ervaring kunnen er heel wat uit leren.
  Je leert er:

  • de basis van aquaponics: wat is het, hoe werkt het?
  • wat heb je nodig om zelf aan de slag te gaan?
  • 1001 tips & tricks
  • we bouwen zelf een systeem!
  • Uiteraard kan een hapje en een drankje niet ontbreken.

  De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in via deze pagina waar je ook verdere info kan vinden.

 3. Stichting Duurzame Kost organiseert vanaf dit voorjaar rondleidingen.
  Deze gaan door op Strijp-S in Eindhoven, waar de grootste Nederlandse indoor aquaponics-installatie te zien is. Jos Hakkennes verwelkomt je graag voor dit 1 uur durende event, waar je voor slechts 7,50€ naast een uitgebreide uitleg ook van een lekker tasje koffie kan genieten.
  Inschrijven en info via info@duurzamekost.nl.

   

 4. De Groene Waters, dat is de aquaponics activiteit van Niels Vandereyken, is gestart met de bouw van de productie- en demo installatie in Betekom.
  We hopen dat deze demosite – gebaseerd op het model van Martin Fick van Home Grown Practical Aquaponics in Zuid-Afrika – snel te bezoeken zal zijn.
  Niels is ondertussen volop ingewerkt in de aquaponics-webshop en volwaardige partner van Vasch aquaponics.
  Wie meer info wenst over het systeem of de diensten die Niels aanbiedt, kan mailen naar niels@aquaponic.be.
 5. Over de webshop gesproken
  Wist je dat we sinds kort ook de volgende zaken verkopen?
  • Biologische zaden
  • Uniseal tankdoorgangen – als Europese dealer!
  • De nieuwe forelletjes zijn voorradig vanaf nu!

  Verder hopen we dat je er alles kan vinden wat je wenst (toch wat aquaponics gerief betreft!). Zoek je iets anders? Twijfel dan niet om ons te contacteren via info@aquaponicsshop.eu.

Dan rest ons niets anders dan jullie een spetterend aquaponics seizoen te wensen!

Het Vasch-Aquaponics team


 

English:

 

It’s been a while since we have sent an aquaponics newsletters. Don’t worry, we’re not sleeping! On the contrary: behind the scenes we continue to support you with your cool aquaponics projects!

What is there to say?

 1. We are delighted to share with you the news of the soft launching of the European Aquaponics Association
   
  This move comes after existing national associations and organisations across Europe decided to pool efforts and resources with the specific aim of supporting and growing the sector. 

  Our website is now online alongside a presence on facebook and we would love to connect on twitter. 

  You might want to add your news to our mail-outs – Our first newsletters went out recently – a good example of the type of content we share.
   
  The key event in our diary and our formal ‘hard launch (with champagne!) for the year going forwards is an expo we are organising in Eindhoven in april 2019 – you can find out more about that here.
   
  It would be great to discuss how we might be able to work together in future – and also we would love to write a blog piece for you if you currently have a newsletter or blog?
   
  Thanks and regards!
  The European Aquaponics Association Steering Group
   
  What is the European Aquaponics Association?

  What we do – 

  WE SIGNPOST
  WE OPERATE:
  WE INITIATE

  To be a member (join here) is to:

  • Have a say in stewarding the development of the sector based on your needs and experiences
  • Stay up-to-date with research, innovation, legislation and inspirational projects – Connect with aquaponics services, consultancy and products
  • Volunteer Opportunities
  • Access to members only conferences and events
  • Find new opportunities for collaborative projects, technology partnerships and exchanges – Collaborate on policy recommendations and legislation changes
  • Find like-minded change-makers and accelerate the development of Aquaponics in Europe
  • Seek and share internships and jobs – Grow your network and connect with a diverse skill bas

    

 2.  Aquaponics Workshop on April the 13d in Betekom!

  2018 was a busy year, and we could not organize workshops ourselves. However, due to the high demand, we organise one this year!
  The workshop is meant for beginners, but also people with some experience can learn a lot from it.

  You will learn:

  • the basis of aquaponics: what is it, how does it work?
  • what do you need to get started yourself?
  • 1001 tips & tricks
  • we build a system ourselves!
  • and of course, a bite and a drink.

  The places are limited, so sign up quickly via this page where you can also find further information (workshop is in Dutch)

 3. Stichting Duurzame Kost organises demo tours. 
  These will take place at Strijp-S in Eindhoven, where the largest Dutch indoor aquaponics installation can be seen.
  Jos Hakkennes would like to welcome you for this one-hour event, where you can enjoy a nice cup of coffee for only € 7.50 in addition to a detailed explanation.
  Subscribe and info via info@duurzamekost.nl.
 4. De Groene Waters, that is the aquaponics activity of Niels Vandereyken, started with the construction of the production and demo installation in Betekom.
  We hope that this demo site – based on the model of Martin Fick of Home Grown Practical Aquaponics in South Africa – soon will be ready to visit.
  Niels is now fully incorporated in the aquaponics-webshop and full partner of Vasch aquaponics.
  If you want to know more about the system or the services that Niels offers,  you can mail to niels@aquaponic.be.
 5. Speaking of the webshop.
  Did you know that we have recently also added the following items:
  • Organic seeds
  • Uniseal tank passages – as European dealer!
  • The new trout are now available!

  Furthermore, we hope that you can find everything you want (well… for aquaponics 🙂 ).
  Are you looking for something else? Do not hesitate to contact us via info@aquaponicsshop.eu

Finally, we want to wish you all a great aquaponics season!

The Vasch-Aquaponics team

Click here for English version

Het is al even stil op het aquaponics-nieuwsbrieven-front.
Vrees niet, we slapen niet! Wel integendeel: achter de schermen werken we verder om jullie te steunen met jullie toffe aquaponics projecten!

Wat valt er te melden?

 1. the European Aquaponics Association werd vorm gegeven en eind vorig jaar gelanceerd!
  Tijd dus om onze lage-landen achter de kar te spannen.
  Wat meer uitleg:

  De EAA komt er nadat bestaande nationale verenigingen en organisaties uit heel Europa hebben besloten om inspanningen en middelen te bundelen met het specifieke doel de sector te ondersteunen en te laten groeien.

  Onze website is online samen met onze facebook pagina.
  Twitteren kan je via twitter.

  Misschien wil je zelf nieuws melden? Dat kan via de website, waar je een aantal nieuwsbrieven vindt als voorbeeld.

  Als lancerings-evenement plannen we 10 & 11 mei een aquaponics evenement in Eindhoven, waar je ook de systemen van Stichting Duurzame Kost kan bewonderen.

  Wat is nu precies die European Aquaponics Association?
  Wat we doen:

  Lid te worden (sluit je hier aan) betekent:

  • Neem deel aan de ontwikkeling van de sector op basis van uw behoeften en ervaringen

  • Blijf up-to-date met onderzoek, innovatie, wetgeving en inspirerende projecten – Maak contact met aquaponics-services, consultancy en producten

  • Vrijwilligerskansen

  • Toegang tot alleen leden conferenties en evenementen

  • Vind nieuwe kansen voor samenwerkingsprojecten, technologische partnerschappen en uitwisselingen – Werk samen aan beleidsaanbevelingen en wetswijzigingen

  • Vind gelijkgestemde veranderaars en versnel de ontwikkeling van Aquaponics in Europa

  • Zoeken en delen van stages en banen – Breid je netwerk uit en maak contact met verschillende vaardigheden

 2.  Aquaponics Workshop op 13 april te Betekom!

  2018 was een druk jaar, en we konden zelf geen workshops organiseren.
  Daar komt nu verandering in!
  De workshop is bedoeld voor beginners, maar ook mensen met enige ervaring kunnen er heel wat uit leren.
  Je leert er:

  • de basis van aquaponics: wat is het, hoe werkt het?
  • wat heb je nodig om zelf aan de slag te gaan?
  • 1001 tips & tricks
  • we bouwen zelf een systeem!
  • Uiteraard kan een hapje en een drankje niet ontbreken.

  De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in via deze pagina waar je ook verdere info kan vinden.

 3. Stichting Duurzame Kost organiseert vanaf dit voorjaar rondleidingen.
  Deze gaan door op Strijp-S in Eindhoven, waar de grootste Nederlandse indoor aquaponics-installatie te zien is. Jos Hakkennes verwelkomt je graag voor dit 1 uur durende event, waar je voor slechts 7,50€ naast een uitgebreide uitleg ook van een lekker tasje koffie kan genieten.
  Inschrijven en info via info@duurzamekost.nl.

   

 4. De Groene Waters, dat is de aquaponics activiteit van Niels Vandereyken, is gestart met de bouw van de productie- en demo installatie in Betekom.
  We hopen dat deze demosite – gebaseerd op het model van Martin Fick van Home Grown Practical Aquaponics in Zuid-Afrika – snel te bezoeken zal zijn.
  Niels is ondertussen volop ingewerkt in de aquaponics-webshop en volwaardige partner van Vasch aquaponics.
  Wie meer info wenst over het systeem of de diensten die Niels aanbiedt, kan mailen naar niels@aquaponic.be.
 5. Over de webshop gesproken
  Wist je dat we sinds kort ook de volgende zaken verkopen?
  • Biologische zaden
  • Uniseal tankdoorgangen – als Europese dealer!
  • De nieuwe forelletjes zijn voorradig vanaf nu!

  Verder hopen we dat je er alles kan vinden wat je wenst (toch wat aquaponics gerief betreft!). Zoek je iets anders? Twijfel dan niet om ons te contacteren via info@aquaponicsshop.eu.

Dan rest ons niets anders dan jullie een spetterend aquaponics seizoen te wensen!

Het Vasch-Aquaponics team

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.